Vanaf € 50 gratis bezorgd binnen NL

Algemene voorwaarden

Retournering

De wet verkoop op afstand stelt dat een overeenkomst gedurende 14 werkdagen kan worden herroepen. De termijn van 14 werkdagen gaat in op het moment dat u, hierna te noemen koper de goederen in ontvangst neemt en behang-verffabriek.nl, hierna te noemen verkoper aan haar verplichtingen heeft voldaan. Alle door de koper bestelde producten kunnen dan ook zonder kosten aan verkoper geretourneerd worden, binnen bovengestelde termijn, na ontvangst (*Met uitzondering van teveel bestelde behangrollen, verf speciaal voor koper gemengd en fotobehang). Koper kan alleen producten retourneren die onbeschadigd en ongeopend zijn. Het volledige door u betaalde factuurbedrag, incl. de kosten voor verzending, worden binnen 30 dagen aan u terugbetaald. De kosten voor retour verzending zijn voor uw eigen rekening.

Aflevering

De goederen worden geleverd af magazijn of winkel. De producten worden in een ongeschonden verpakking ter verzending aangeleverd. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor gebreken of vermissingen die op het traject naar de geadresseerde op kunnen treden. Er is een strenge controle op het aantal te versturen stuks. Deze controle wordt persoonlijk ondertekend op de meegeleverde pakbon. Bovendien vindt er controle plaats door middel van gewicht weging door PostNL. Indien de koper nadrukkelijk aangeeft de producten te willen verzekeren dan worden de producten verstuurd tegen een meerprijs die wordt doorberekend aan de koper.

Oplevering

De door verkoper vermelde levertijd geldt steeds “bij benadering”. De verkoper verplicht zich zoveel mogelijk aan de levertijd te houden, maar zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de levertijd. Bij overschrijding van de levertijd met een periode korter dan een maand is de verkoper niet tot vergoeding verplicht nog heeft de koper het recht de overeenkomst te annuleren. Indien de levertijd met een periode van een maand of langer wordt overschreden is de koper gerechtigd de overeenkomst eenzijdig te ontbinden. De levertijd gaat in op het moment dat de betaling ontvangen is.

Betaling

Koop en verkoop. Elke koopovereenkomst geschiedt tegen vooruitbetaling op rekening. 

Reclame

 1. Reclames, waaronder wordt verstaan alle grieven wegens hoedanigheid van de geleverde goederen kunnen door de koper bij verkoper slechts geldend gemaakt worden door schriftelijke indiening binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen indien het gebrek uiterlijk zichtbaar is en bij verborgen gebreken binnen 14 dagen nadat het gebrek geconstateerd is of kon zijn. De reclame moet een omschrijving van de grieven en geconstateerde gebreken bevatten. In geval van behang en randen dienen behangetiketten bijgevoegd te worden.

  Het valt onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker om voor het gebruik te controleren of het product geschikt is voor het doel waarvoor het gebruikt wordt.

  Bij behang mogen maximaal 3 banen behang geplakt zijn als hierin de fout geconstateerd had kunnen worden.

  Het aanbrengen van de rollen houdt de aanvaarding van de goederen in.

  Kleurafwijkingen, enerzijds tussen de verschillende productiepartijen (kleurbaden) en anderzijds tussen de fabricage en de voorbeelden in de boeken of op de site kunnen geen aanleiding geven tot klachten of weigering van de goederen.

  Aan berekeningen die door verkoper uitgevoerd worden kunnen geen rechten worden ontleend.

  Afwijkingen van maximaal 5% zijn toegestaan in zowel de lengte als breedte van behangrollen en randen. Een teveel of tekort aan het aantal rollen vanwege deze reden valt buiten onze verantwoordelijkheid of die van de fabrikant.

 2. Indien de koper met inachtneming van het bovenstaande gereclameerd heeft en de reclame terecht is, is verkoper uitsluitend gehouden de goederen waarop de reclame betrekking heeft, voor rekening van verkoper te vervangen.